•  

Kominiarz- bezpieczeństwo i szczęście!


Zakład kominiarski Tomasz Ilków jest rodzinną kontynuacją tradycji kominiarstwa istniejącą nieprzerwalnie już od trzech pokoleń. Jako właściciel zakładu i spadkobierca sztuki kominiarskiej prowadzę swoją działalność od 1995 roku. Jestem członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego nr rejestru Izby Rzemieślniczej w Katowicach- 92/97.

Kompleksowa obsługa kominiarska

Świadczę pełny zakres usług kominiarskich, posiadając wieloletnie doświadczenie, konieczne uprawnienia oraz stosowne certyfikaty. Zakład kominiarski zapewnia pełną fachowość i rzetelność świadczonych usług.

Wykonuję ekspertyzy przewodów kominowych w budynkach jedno- i wielorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych, zakładach budżetowych i instytucjach państwowych. Moim celem jest profesjonalna obsługa Klienta, pełne zadowolenie i zaufanie Klienta, realizacja usług zgodnie z wymaganiami i wymogami prawnymi, zapewnienie maksimum bezpieczeństwa.

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo

Według danych statystycznych Akademii Medycyny Sądowej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rocznie zatruciem tlenkiem węgla ulega ponad 126 osób oraz wybucha prawie ponad 4500 pożarów. Te ludzkie tragedie spowodowane są wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń wentylacyjnych i grzewczo-kominowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Wśród wielu okoliczności, w jakich komin może być przyczyną pożaru, jest duże nagromadzenie się w kominie sadzy, która przy zbyt długim zanieczyszczeniu komina może się zapalić.m Sadza paląca się w kominie wyrzuca iskry i palące się cząstki opału, które padając na łatwopalny materiał mogą zainicjować pożar w samym obiekcie, a nawet w sąsiadujących posesjach.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów służę im także poradą , uświadamiam o zagrożeniach, by dbali o bezpieczeństwo swoje i innych.

Usługi zakładu kominiarskiego obejmują:

 • Czyszczenie przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku „O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami.
 • Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
 • Odbiór kominów w budynkach nowo wybudowanych w stanie surowym jak i do użytku – dotyczy budownictwa jedno i wielorodzinnego, użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i innych obiektów.
 • Odbiór do użytku nowych i adaptowanych kotłowni.
 • Inwentaryzacja podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych w obiektach wraz ze sporządzeniem niezbędnych szkiców przewodów kominowych z przyporządkowanymi podłączeniami oraz opisem.
 • Wydanie pisemnej opinii kominiarskiej, zaleceń i wskazań przed przystąpieniem do remontu kominów ( m.in. przy remoncie dachów), jak i wszelkich zmian w przewodach kominowych.
 • Odbiór kominów i urządzeń technicznych do ich obsługi (ław kominiarskich, wyłazów, itp.) po ich remoncie – wydawanie stosownej opinii lub zaświadczenia.
 • Wydanie pisemnej opinii kominiarskiej dot. przydatności do eksploatacji przewodów kominowych, dla potrzeb planowanych podłączeń, istniejących podłączeń w zakresie dalszej eksploatacji wraz z wskazaniem i wyrysowaniem ich na szkicu – miedzy innymi dla potrzeb projektów.
 • Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączeń, zaleceń kominiarskich, innych warunków i wskazań kominiarskich lub projektowych – wydanie zaświadczenia względnie opinii miedzy innymi na potrzeby: wykonawców, gazowni, właścicieli, zarządcy, architektury.
 • Ustalanie przyczyn wadliwego ciągu kominowego od urządzeń grzewczo-kominowych wraz z wydaniem pisemnej opinii. Inspekcja wnętrza przewodów kominowych specjalistyczną kolorową kamerą kominową VIS 2000 i 330 z obrotowymi głowicami.
 • Pomiary siły ciągu kominowego przepływów powietrza, wentylacji pomieszczeń przy użyciu manometru.
 • Pomiar obecności tlenku węgla przy użyciu specjalistycznego detektora czadu.
 • Badanie drożności przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
 • Badanie szczelności przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
 • Udrażnianie przewodów kominowych.
 • Czyszczenie pieców kaflowych, kuchennych, kotłów na paliwo stałe.